Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Lombaard

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109766
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109766

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden ensemble van twee bouwlagen met links een oorspronkelijk diephuis van drie traveeën, uit de 16de of de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De Lombaard

Kanunnik De Deckerstraat 26 (Mechelen)
Heden ensemble van twee bouwlagen met links een oorspronkelijk diephuis van drie traveeën, uit de 16de of de 17de eeuw.