Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109767   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109767

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden tweegezinswoning van drie bouwlagen en samen acht traveeën onder een doorlopend zadeldak; 19de-eeuws uitzicht met traditionele kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning

Kanunnik De Deckerstraat 27-29 (Mechelen)
Heden tweegezinswoning van drie bouwlagen en samen acht traveeën onder een doorlopend zadeldak; 19de-eeuws uitzicht met traditionele kern.