Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109767
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109767

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden tweegezinswoning van drie bouwlagen en samen acht traveeën onder een doorlopend zadeldak; 19de-eeuws uitzicht met traditionele kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning

Kanunnik De Deckerstraat 27-29 (Mechelen)
Heden tweegezinswoning van drie bouwlagen en samen acht traveeën onder een doorlopend zadeldak; 19de-eeuws uitzicht met traditionele kern.