Oorlogsmonument

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Hamme
Deelgemeente Hamme
Straat Koning Albertplein
Locatie Koning Albertplein zonder nummer (Hamme)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42008/115.1
  • 4.01/42008/127.1
  • OO003501

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oorlogsmonument

Koning Albertplein zonder nummer, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Monumentaal oorlogsgedenkteken opgericht voor gesneuvelde soldaten en doodgemartelde opgeëisten tijdens de Eerste Wereldoorlog, ingeplant in het midden van het plein recht tegenover het stationsgebouw.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het oorlogsmonument op het Koning Albertplein, met inbegrip van het bordes en de paaltjes rond het monument.

Waarden

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Hamme, met inbegrip van bordes en paaltjes, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Monumentale figuratieve bronzen beeldengroep geplaatst op een hardstenen octagonale sokkel met opschrift "aan onze helden" bovenaan en de naamlijst aan de achterzijde. Centraal een obelisk bekroond door een geknielde jonge vrouw overvleugeld door een engel, die beiden bloemenkransen draperen over de beelden onderaan de sokkel. Aan de voet een strijdende soldaat met getrokken degen, rechts geflankeerd door een gewonde weerstander en links door een opgeëiste, getekend en halfnaakt vastgebonden met touw. Aan de rechterzijde een geknielde jonge vrouw met bloemenkrans boven het opschrift "Aan onze dierbare helden".
Sterk expressieve en emotionele lichaamstaal van de bronzen figuren, van hoge artistieke kwaliteit, ontworpen en gesigneerd door de Antwerpse beeldhouwer Karel Schuermans (1869-1955), gekend als maker van heel wat portretbustes, grafmonumenten en herinneringsmonumenten. De uitbreiding aan de rechterzijde van 1951 werd eveneens vervaardigd naar ontwerp van Karel Schuermans.

historische waarde

Monumentaal oorlogsgedenkteken Eerste Wereldoorlog opgericht voor de gesneuvelde soldaten en de vele slachtoffers bij de opgeëisten te Hamme, plechtig ingehuldigd op 14 augustus 1921. In 1951 uitgebreid met een beeld ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. In de symboliek van de beeldentaal wordt troost voor het verlies gevonden in de opoffering voor de vrijheid van vaderland. Hamme kende heel wat slachtoffers onder de opgeëisten en wederstanders. Door de grootsheid van het herdenkingsmonument wil de kleine nijverheidsgemeente Hamme zich duidelijk meten met de rijkere steden en drukt het herdenkingsmonument ook een statement uit op sociaaleconomisch en politiek vlak.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.