Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Pollare

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-08-1980 tot heden

ID
10978
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10978

Besluiten

Dorpskom van Pollare
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1488

Beschrijving

De dorpskom van Pollare is beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde ijzeren voetgangersbrug over de Dender ligt in deze bescherming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de dorpskom als volgt werd gemotiveerd: "Gezien de gaafheid van de historisch gegroeide dorpskom, gekarakteriseerd door de Dendervallei met brug, de kerk met haar omgeving en de heuveltop, en het uniek landschappelijk en geografisch kader."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO002007, Dorpskom Pollare (Ninove), advies KCML (1980).


Waarden

De dorpskom is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Pollare

Beukendreef, Echel, Hoogstraat, Nekkersput, Pollare-Dorp, Schuitstraat, Sint-Kristoffelstraat, Weversweg (Ninove)
De dorpskom van Pollare wordt in het noord-westen begrensd door de rivier de Dender en situeert zich dus op de rechterhelling van de Dendervallei.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Pollare-Dorp 19 (Ninove)
Heden enkelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw. Bakstenen gebouw met verankerde benedenverdieping. Lijstgevel, deels met cement- en deels met granito-bekleding.


Hoeve in L-vorm

Sint-Kristoffelstraat 3 (Ninove)
L-vormig hoevetje gelegen ten noordoosten van de kerk; deels geplaveid erf met tuintje; ijzeren hek aan de straatkant. Boerenhuisje van het dubbelhuistype met zeven traveeën en één bouwlaag onder gebogen zadeldak, 1776 gedateerd op de deuromlijsting van de erfgevel, toenmalige aanpassing van oudere kern.


Hoeve in L-vorm

Schuitstraat 17 (Ninove)
Eenvoudig L-vormig hoevetje in verankerde baksteenbouw. Aan de straatkant, toegang onder lessenaarsdak. Boerenhuisje van het dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak, gedateerd 1859. Aan de straatkant, stalletje onder zadeldak, straatgevel met nisje in gesinterde baksteentjes.


Huis In de Zwarte Flesch

Schuitstraat 16 (Ninove)
Sterk verbouwd alleenstaand burgerhuis, heden horecabedrijf, gelegen bij de Dender.


IJzeren voetgangersbrug over de Dender

Schuitstraat zonder nummer (Ninove)
Constructief interessant vakwerkboogbruggetje met geklonken I- en L-ijzers, via opleggingen rustend op bakstenen pijlers met natuurstenen decoratie, van begin 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Christoffel met kerkhof

Sint-Kristoffelstraat 6A (Ninove)
De kerk is gelegen op een helling en omringd door het ommuurd kerkhof met collectie graftekens. Laatgotische kruiskerk uit de 14de - 16de eeuw waarvan de zuidzijde in 1840 werd hersteld, de toren en voorgevel werden verbouwd in 1852; neogotisch koor en sacristie van 1858 naar ontwerp van architect Schoonejans.


Pastorie Sint-Christoffelparochie

Pollare-Dorp 10 (Ninove)
Pastorie met neogotische inslag, met ommuurd voortuintje, gelegen op een helling. Twee volumes van drie traveeën met respectievelijk twee en één bouwlagen onder zadeldaken, 1879 gedateerd door middel van sierankers in de trapgevels.


Pijlerkapel

Schuitstraat zonder nummer (Ninove)
Zandstenen wegkapelletje op rechthoekige sokkel, onder geprofileerde kroonlijst met kruis, uit de tweede helft van de 18de eeuw, met quasi onleesbaar opschrift en jaartal 1770.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos

Grimminge, Idegem, Nieuwenhove, Zandbergen (Geraardsbergen), Appelterre-Eichem, Denderwindeke, Ninove, Outer, Pollare (Ninove)
De Dendervallei tussen Idegem en Ninove wordt gekenmerkt door een vrij breed meersengebied langs de rivieroevers met perceelsrandbegroeiing. De overgang van de Dendermeersen naar de beboste steile helling is een markante terreinovergang. Op de grens van het alluvium staat het kasteeldomein van de Lalaing met vierkante omwalling en beboomde toegangsdreven. Het Geitebos maakte ooit deel uit van het Kolenwoud en telt nog steile taluds en houtwallen die de oude bosgrenzen aanduiden. Het gebied De Nuchten vormt een aaneengesloten moerasbos in een oude meander met relicten van turfputten. Nederzettingen, zoals Grimmige, Pollare en Idegem, liggen net buiten het alluvium. De voormalige Cisterciënzenabdij van Beaupré was afhankelijk van de abdij van Clairvaux en bestaat uit een deels omwald en ommuurd complex met monumentaal poortgebouw.