Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109782
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109782

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Diephuis met puntgevel, van twee bouwlagen en dito traveeën onder een zadeldak; 17de-eeuwse kern met 19de- en 20ste-eeuwse aanpassingen.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Keerbergstraat 18 (Mechelen)
Diephuis met puntgevel, van twee bouwlagen en dito traveeën onder een zadeldak; 17de-eeuwse kern met 19de- en 20ste-eeuwse aanpassingen.