Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Zwart Verken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109786   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109786

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Diephuis met halsgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Zwart Verken

Keizerstraat 18 (Mechelen)
Diephuis met halsgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak.