Hoeve Dossche: boerenwoning

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Wondelgem
Straat Woestijnegoedlaan
Locatie Woestijnegoedlaan 14 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1021.1
  • 4.01/44021/448.1
  • OO001273

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Dossche

Woestijnegoedlaan 14-16, Gent (Oost-Vlaanderen)

Gelegen ten noorden van de kerkdries en naast het zogenaamde "Woestijnegoed". Eertijds omwalde "motte". Ten zuiden, fraaie woning van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) tussen zijtrapgevels, daterend uit de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Typologieboerenwoningen
Datering16de eeuw

Beschrijving

De boerenwoning van de hoeve Dossche te Wondelgem, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de hoeve als volgt werd gemotiveerd:
”Als een voormalige omwalde motte, eertijds deel uitmakend van Vroonhof-Vroonstalle, centrum van het uitgestrekte koninklijk domein Marka, in de 7de eeuw aan de Sint-Baafsabdij geschonken.
Als een vermoedelijk 16de-eeuws boerenhuis van twee bouwlagen tussen zijtrapgevels in traditionele stijl met behoud van de oude balkenzoldering in de kamers.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000856, Woestijnegoedlaan 14, “Hoeve Dossche” (monument en dorpsgezicht); Vroonstalledries 66 (monument); Sint-Markoenstraat 18 en 28 (dorpsgezichten), advies KCML (1993).

Waarden

Woestijnegoedlaan 14 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.