Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning van circa 1919

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109792
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109792

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Breedhuis van drie bouwlagen en drie traveeën, waarvoor bouwaanvraag van 1919.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning van circa 1919

Keizerstraat 42 (Mechelen)
Breedhuis van drie bouwlagen en drie traveeën, waarvoor bouwaanvraag van 1919.