Beschermd monument

Hoeve Lootens

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden
ID: 10981   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10981

Besluiten

Hoeve Dossche en hoeve Lootens
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1993  ID: 2559

Beschrijving

Hoeve Lootens te Wondelgem, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de hoeve als volgt werd gemotiveerd:
”Als een karakteristieke hoeve van het langgestrekte type waarschijnlijk opklimmend tot het einde van de 17de eeuw, met korfboogdeurtje, dakvenster boven de deur en zijaandaken afgewerkt met muurvlechtingen.
Als een voorbeeld van een goed bewaard interieur van een boerenhuis met in de vrij authentieke woonkamer behoud van eiken balken, broodkastje naast de schouw, kelderluik met trap naar de opkamer en een gemetste binnendeuromlijsting met bekronend niskapelletje.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000856, Woestijnegoedlaan 14, “Hoeve Dossche” (monument en dorpsgezicht); Vroonstalledries 66 (monument); Sint-Markoenstraat 18 en 28 (dorpsgezichten), advies KCML (1993).


Waarden

Vroonstalledries 66 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Lootens

Vroonstalledries 66 (Gent)
Langgestrekte hoeve gelegen in een boomgaard. Ten noorden, boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen) en rechts aanleunende stalvleugel, naar verluidt opklimmend tot 1686.