Beschermd monument

Ingangspoort abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus

Beschermd monument van 16-10-1980 tot heden
ID: 10985   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10985

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-1980  ID: 1527

Beschrijving

Het hoekhuis, een overblijfsel van de monumentale toegangspoort van de abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus, is beschermd als monument. De twee aanpalende stadswoningen ten noord-oosten van het hoekhuis werden op 11 juni 2004 eveneens als monument beschermd. De drie woningen werden samen met hun onmiddellijke omgeving beschermd als stadsgezicht op 16 oktober 1980.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het huisje als volgt werd gemotiveerd: "Gezien het een restant is van de 17de-eeuwse abdijgebouwen en alle kenmerken draagt van de barokarchitectuur, zoals witstenen vensterkruisen en omlijstingen, hoekpilasters met gescultpteerde voluten, medaillon en barokke profielen aan de kroonlijsten."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000617, Huisje Kerkplein 36 (Ninove), advies KCML (1980).


Waarden

Het huisje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ingangspoort abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus

Kerkplein 36 (Ninove)
Op het Kerkplein overblijfsel, vermoedelijk rechtervleugel, van de monumentale ingangspoort tot de abdij, omgevormd tot woonhuis na de opheffing van de abdij.