Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109866
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109866

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Sobere gevelordonnantie geritmeerd door rechthoekige muuropeningen, uitzicht uit de tweede helft 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Korte Pennincstraat 41-55, 59 (Mechelen)
Sobere gevelordonnantie geritmeerd door rechthoekige muuropeningen, uitzicht uit de tweede helft 19de eeuw.