Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Hof van Parijs: annexegebouwen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-06-1986 tot heden

ID: 10987   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10987

Besluiten

Hof van Parijs en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2144

Beschrijving

De annexegebouwen van de hoeve Hof van Parijs, gelegen langs de Appensevoordestraat te Lovendegem, en de omringende percelen zijn beschermd als dorpsgezicht. Het woonhuis, de stal naast de woning en de duiventoren werden in hetzelfde besluit beschermd als monument. Deze gebouwen maken geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de annexegebouwen en de omringende percelen van het Hof van Parijs als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een erf, eertijds met een brede gracht omringd, evenals het bijhorend weiland. In het landschap zijn reminiscenties aan de toegangsdreef, die leidde naar een verderaf gelegen kasteel, waar te nemen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000751, Hof van Parijs met omgeving, advies KCML (1986).


Waarden

De annexegebouwen van het Hof Van Parijs alsmede de omringende percelen zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Andere relaties

Is gerelateerd aan

Hof van Parijs

Appensvoordestraat 96 (Lievegem)