Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109879
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109879

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met gecementeerde lijstgevels van twee bouwlagen onder dezelfde kroonlijsthoogte.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Kromme Elleboogstraat 3-11 (Mechelen)
Eenheidsbebouwing met gecementeerde lijstgevels van twee bouwlagen onder dezelfde kroonlijsthoogte.