Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel in Lodewijk XV-stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109893
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109893

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gebouwen in U-vorm ingeplant rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats, met omheiningsmuur en centraal poortgebouw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel in Lodewijk XV-stijl

Lange Heergracht 8 (Mechelen)
Gebouwen in U-vorm ingeplant rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats, met omheiningsmuur en centraal poortgebouw.