Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109897
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109897

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden dubbelhuis van vier traveeën, twee bouwlagen en mezzanino onder zadeldak doorlopend over aanpalende nummer 14.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Lange Ridderstraat 16 (Mechelen)
Heden dubbelhuis van vier traveeën, twee bouwlagen en mezzanino onder zadeldak doorlopend over aanpalende nummer 14.