Beschermd monument

Twee stadswoningen

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

ID: 10993   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10993

Besluiten

Huisje, afsluiting van de abdijkerk en bakstenen muur
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2004  ID: 4287

Beschrijving

De twee stadswoningen zijn beschermd als monument. Het aanpalend hoekhuis, een overblijfsel van de toegangspoort tot de Abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus, werd beschermd als monument op 16 oktober 1980. De drie woningen werden samen met hun onmiddellijke omgeving beschermd als stadsgezicht op 16 oktober 1980.Waarden

De huisjes zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze overblijfselen van de verdwenen norbertijnenabdij van Ninove, namelijk als oorspronkelijk eenlaagse aanbouwsels bij het bewaarde deel van de abdijpoort (als monument beschermd KB 16.10.1980). De constructies, die in de 19de eeuw met een verdieping werden verhoogd en als woningen ingericht, worden gekenmerkt door een zandstenen plint die vanaf het poortgebouw doorloopt en door zandstenen negblokken bij de deur van huisje Kerkplein nummer 38.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee stadswoningen

Kerkplein 38-40 (Ninove)
Witgekalkte enkelhuisjes aansluitend bij het overblijvende deel der monumentale inrijpoort der abdij.