Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109931
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109931

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, twee traveeën en twee en een halve bouwlaag.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeiderswoningen

Lemmensstraat 12-34 (Mechelen)
Eenheidsbebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, twee traveeën en twee en een halve bouwlaag.