Beschermd monument

Hoeve Spaans Hof: boerenwoning

Beschermd monument van 25-07-1986 tot heden
ID: 10995   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10995

Besluiten

Boonaertshof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1986  ID: 2180

Beschrijving

Het 17de-eeuwse woongedeelte met toren met de 18de-eeuwse uitbreiding van de hoeve Spaans Hof, ook gekend als het Bonaertshof, is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd de omgeving van de hoeve beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het Bonaertshof als volgt werd gemotiveerd: als in L-vorm aangelegde hoeve met in kern 17de-eeuws woongedeelte met toren en 18de-eeuwse uitbreiding.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000765, Bonaertshof met omgeving (1986).


Waarden

Het Bonaertshof is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Spaans Hof

Kort Eindeken 60 (Lievegem)
Het Spaans Hof is een hoeve met L-vormig ingeplante bestanddelen met voorliggende boomgaard, afgesloten door ijzeren hek aan ronde bakstenen pijlers. de hoeve klimt in kern op tot de 17de eeuw en werd in de 18de en 19de eeuw uitgebreid.