Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Heilige Geestkapel en Bureel van Weldadigheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109969
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109969

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenbeukige kapel vermoedelijk uit het einde van de 13de eeuw en aanleunend het Bureel van Weldadigheid met twee bouwlagen en acht traveeën onder zadeldak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Heilige Geestkapel en Bureel van Weldadigheid

Minderbroedersgang 1-3 (Mechelen)
Eenbeukige kapel vermoedelijk uit het einde van de 13de eeuw en aanleunend het Bureel van Weldadigheid met twee bouwlagen en acht traveeën onder zadeldak.