Station Wondelgem

Beschermd monument van 19-03-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Wondelgem
Straat Wondelgemstationplein, Molenstraat
Locatie Molenstraat 26, Wondelgemstationplein 35, Wondelgemstationplein 36 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1217.1
  • 4.01/44021/659.1
  • OO001649

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Station Wondelgem

Wondelgemstationplein 35, 36, Gent (Oost-Vlaanderen)

Stationsgebouw op de lijn Gent-Eeklo, daterend van 1906. Hoofdgebouw bestaande uit een brede vleugel van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen) met dakkapelletjes en zware vorstkam en rechts ervan hoger opgetrokken woonhuis van twee bouwlagen onder gelijkaardig dak.

Beschrijving

Het treinstation te Wondelgem met wachtzaal, bijgebouw, goederenloods, afsluitingen en bunker, is beschermd als monument.

Waarden

Het spoorwegstation van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen met inbegrip van het hoofdgebouw met wachtzaal voorzien van houten banken (onroerend door bestemming), het bijgebouw en de goederenloods alsook de gesmede en betonnen afsluitingen en de bunker, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde


Als goed bewaard voorbeeld van een spoorwegstation van de middenklasse, rond de eeuwwisseling (1906) in een uitgesproken historiserende stijl met bijhorende sierelementen.
Als één van de drie nog bestaande oude stations rond de eeuwwisseling ingeplant op de in 1862 aangelegde lijn Gent-Eeklo aldus deel uitmakend van het kenmerkende gebouwde patrimonium op de voornoemde lijn.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.