Beschermd monument

Station Wondelgem

Beschermd monument van 19-03-2002 tot heden

ID
10998
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10998

Beschrijving

Het treinstation te Wondelgem met wachtzaal, bijgebouw, goederenloods, afsluitingen en bunker, is beschermd als monument.Waarden

Het spoorwegstation van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen met inbegrip van het hoofdgebouw met wachtzaal voorzien van houten banken (onroerend door bestemming), het bijgebouw en de goederenloods alsook de gesmede en betonnen afsluitingen en de bunker, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde


Als goed bewaard voorbeeld van een spoorwegstation van de middenklasse, rond de eeuwwisseling (1906) in een uitgesproken historiserende stijl met bijhorende sierelementen.
Als één van de drie nog bestaande oude stations rond de eeuwwisseling ingeplant op de in 1862 aangelegde lijn Gent-Eeklo aldus deel uitmakend van het kenmerkende gebouwde patrimonium op de voornoemde lijn.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Wondelgem

Molenstraat zonder nummer, Wondelgemstationplein 35-36 (Gent)
Stationsgebouw op de lijn Gent-Eeklo, daterend van 1906. Hoofdgebouw bestaande uit een brede vleugel van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met dakkapelletjes en zware vorstkam en rechts ervan hoger opgetrokken woonhuis van twee bouwlagen onder gelijkaardig dak. Links van het hoofdgebouw kleiner alleenstaand dienstgebouwtje in dezelfde stijl. Ten noorden en zuiden van het stationsgebouw zijn gesmede en betonnen afsluitingen bewaard. Ten zuiden van het hoofdgebouw bevindt zich een bunker en verder ten zuiden een bakstenen goederenloods.