Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Station Wondelgem: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-03-2002 tot heden
ID: 10999   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10999

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van het treinstation te Wondelgem, namelijk het stationsplein, is beschermd als stadsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van het station is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van aanleg rond 1900 van een stationsplein voor een middelgroot station.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving station Wondelgem

Wondelgemstationplein zonder nummer (Gent)
Station en stationsplein gebouwd en aangelegd in het begin van de 20ste eeuw. Het stationsgebouw is opgetrokken in een historiserende stijl. Het stationsplein kent een typische pleinaanleg met bomen.