Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhofmuur en hekwerk

Beschermd monument van 13-06-2000 tot heden
ID: 110   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter te Orsmaal-Gussenhoven (Linter) en de kerkhofmuur met hekwerk zijn beschermd als monument.Waarden

De Sint-Pieterskerk van Orsmaal met inbegrip van de kerkhofmuur en het hekwerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voormalige eigenkerk in de periode 1106-1131 vlakbij de primitieve burcht gebouwd door Godfried met de Baard vormt de huidige, 1765 gedateerde Sint-Pieterskerk met haar sfeervolle omkadering van bakstenen muren en hekkens een mooi voorbeeld van een bescheiden, classicistische in bak- en natuursteen opgetrokken plattelands kerk. Het karakteristieke silhouet wordt bepaald door een strenge aaneenschakeling van geometrische volumes van een eenbeukig schip, een iets smaller en lager uitgewerkt koor en een door halfronde dienstruimten geflankeerde vierkante westtoren, waarbij de uiterst sobere wandgeleding is herleid tot een strakke ritmering met grote rondboogvensters in een vlakke natuurstenen omlijsting.

artistieke waarde

de eveneens classicistisch uitgewerkte binnenruimte met sobere pilasterstelling en tongewelf wordt verrijkt met een merkwaardig baldakijn (1765? of 1815?) boven het altaar, een Forceville orgel, een fraai koorgestoelte (circa 1700) afkomstig van de abdij van Maagdendal en enkele merkwaardige houtsculpturen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

3e Regt.Lansiersstraat zonder nummer (Linter)
Voorbeeld van een bescheiden, 1765 gedateerde classicistische plattelandskerk, samen met omliggend kerkhof volledig omsloten door een bakstenen ommuring.