Beschermd monument

Hoeve Hof ten Trappen

Beschermd monument van 08-06-1995 tot heden
ID: 1100   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1100

Besluiten

Hoeve Hof Ten Trappen
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1995  ID: 2894

Beschrijving

De hoeve Hof ten Trappen is beschermd als monument.De bescherming omvat de vier vleugels en het volledige perceel waarop de hoeve is gelegen.Waarden

De hoeve Hof ten Trappen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

voormalig leen van de Brabantse hertogen, vermeld sinds het begin van de 14de eeuw toen het in het bezit kwam van J.L. Vandertrapppen, naar wie de hoeve sindsdien werd genoemd. Tot de stopzetting van het bedrijf was Ten Trappen één van de belangrijkste landbouwwinningen te Hoeilaart.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: gaaf bewaard voorbeeld van een typische 18de-eeuwse Brabantse vierkanthoeve (1731-1735) in bak- en kalkzandsteen, met opmerkelijk intact gebleven woonvleugel, en dit zowel qua indeling als interieurafwerking.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Hof ten Trappen

Hoevelaan zonder nummer (Hoeilaart)
Uitzonderlijk goed bewaarde 18de-eeuwse Brabantse vierkantshoeve met vier vleugels gegroepeerd rond een ruime binnenkoer waaronder een typisch asymmetrische langgschuur.