Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110007
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110007

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoekhuis, drie bouwlagen en vijf traveeën onder een afgeknot zadeldak, 19de-eeuws uitzicht na het samenvoegen van twee panden.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Nieuwe Beggaardenstraat 16 (Mechelen)
Hoekhuis, drie bouwlagen en vijf traveeën onder een afgeknot zadeldak, 19de-eeuws uitzicht na het samenvoegen van twee panden.