Beschermd monument

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden
ID: 11001   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11001

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4890

Beschrijving

Het oorlogsmonument ter herdenking van de Gentbrugse oorlogsslachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog, is beschermd als monument.Waarden

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog voor de slachtoffers van Gentbrugge is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Op een hoge, zware gehalveerde zuil staat een fraaie bronzen engel of overwinningsgodin, die de vrede na de overwinning symboliseert. In haar rechterhand heeft ze een lauwerkrans vast, die ze met gestrekte arm hoog in de lucht steekt en in haar linkerhand houdt ze palmbladeren vast. Op het voetstuk staan de namen van de gesneuvelden te lezen. Het monumentaal natuurstenen voetstuk is een ontwerp van architect Fritz Coppieters.
Bronzen figuratief beeld met sterke expressieve symboliek van de hand van de Gentse beeldhouwer Domein Ingels (1881-1946), die vooral gekend is om zijn dierenonderwerpen, maar ook bustes, portretten, Mariabeelden en soldaten. Hij genoot een opleiding aan Academie voor Schone Kunsten te Gent en werd er ook leraar. Hij deelde met zijn vriend C. Permeke een atelier in Gent. Na de Eerste Wereldoorlog voerde hij heel wat herdenkingsmonumenten uit.

historische waarde


Gedenkteken Eerste Wereldoorlog, genaamd Heldenhulde, voor de vele gesneuvelden en de slachtoffers van Gentbrugge, in 1922 feestelijk ingehuldigd.

sociaal-culturele waarde


Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma, waarbij het leed om de gesneuvelden wordt gemilderd door de zegeviering van de overwinning.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

Meersemdries zonder nummer (Gent)
Tijdens de gemeenteraad van 18 juli 1919 kwam het tot de beslissing dat er een vrijheidsboom zou worden geplant en dat er een comité zou worden samengesteld voor de oprichting van het oorlogsgedenkteken.