Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110011
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110011

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Diephuis heden met puntgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder een mank L-vormig zadeldak, uit de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Nieuwe Beggaardenstraat 29 (Mechelen)
Diephuis heden met puntgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder een mank L-vormig zadeldak, uit de 17de eeuw.