Beschermd monument

Kasteeldomein van Vinderhoute

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden

ID
11002
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11002

Besluiten

Kasteel van Vinderhoute met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2957

Beschrijving

Het kasteel van Vinderhoute met de onmiddellijke omgeving is beschermd als monument. De bescherming omvat het kasteel, het omringende park, de 18de-eeuwse boerenwoning van de kasteelhoeve langs de Meirestraat en de Kasteellaan, een dreef die het kasteeldomein met de dorpskern verbindt.Waarden

Het zogenaamde “kasteel van Vinderhoute”, met inbegrip van de onmiddellijke omgeving, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als oud landgoed met een omwald kasteel en omliggende meersen gelegen aan de Oude Kale, thans Brugse Vaart, voorzien van een eikendreef van het kasteel naar het nabijgelegen dorpscentrum, thans de Kasteellaan , een 19de-eeuwse kastanjedreef en een recentere beukendreef naar het Sint-Annakapelletje;
als een nog deels omwald kasteel, gelegen in een omgracht park toegankelijk via een ijzeren hek aan arduinen pijlers, en het door walgrachten en gebouwen omsloten binnenhof via een stenen walbrug;
een tot de late middeleeuwen opklimmend kasteel wederopgebouwd in de 16de en aangepast midden 19de eeuw en gekenmerkt door een eenvoudig bouwwerk uit bak- en zandsteen op rechthoekige plattegrond met een 16de-eeuwse traptoren;
imposante dienstgebouwen uitziend op de binnenplaats, vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuwen aangepast midden 19de eeuw.

historische waarde

als goed bewaarde site, opklimmend tot de middeleeuwen, gedeeltelijk bewaarde omgrachting en behouden architecturaal waardevolle onderdelen, waaronder het kasteel van Vinderhoute met aanhorigheden, met inbegrip van de directe omgeving met een eikendreef, een 19de-eeuwse kastanjedreef en een recentere beukendreef en de omringende meersen, zoals in kaart gebracht in 1641.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dreef met opgaande eiken Kasteel Vinderhoute

Vinderhoute (Lievegem)
De kasteeldreef die het kasteel van Vinderhoute verbindt met het dorpscentrum, bestaat uit twee lijnaanplantingen van opgaande eik. Deze weg is reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).


Kastanjedreef Kasteeldomein van Vinderhoute

St. Annadreef zonder nummer (Lievegem)
Dreef bestaande uit oude opgaande tamme kastanjes. De bomen hebben zware omtrekken en zijn mogelijks bij de 200 jaar oud. Ook al zien we dat het een oude dreef betreft, de huidige inplanting van de dreef komt niet overeen met de intekening op de oude kaarten (Popp, Vandermaelen en de Atlas der Buurtwegen). Mogelijks heeft een landmeter zich vergist bij het opmaken van de eerste kadasterkaarten en is men die fout blijven overnemen (ook op de Vandermaelenkaart). Recente kadasterkaarten vermelden de juiste intekening van de dreef.


Kasteeldomein van Vinderhoute

Kasteellaan 46, St. Annadreef 4 (Lievegem)
Gelegen in een omgracht park met fraaie ijzeren toegangspoort tussen arduinen pijlers met vaasbekroning, oorspronkelijk L-vormig kasteel misschien daterend uit de 16de eeuw, door sloping van een vleugel midden 19de eeuw herleid tot een onderkelderd rechthoekig blok met bepleisterde gevels onder een schilddak. Ten westen van het kasteel, dienstgebouw met rondboogarcade van negentien traveeën.


Kasteelhoeve bij kasteel van Vinderhoute

Meirestraat 2 (Lievegem)
Voormalige kasteelhoeve bij het kasteel van Vinderhoute met boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Ten oosten naast het huis, dienstgebouw met stallen en schuur onder zadeldak.