Portus en Sint-Salvatorsabdij

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Lotharingenstraat, Sint-Salvatorsstraat, Abdijstraat
Locatie Abdijstraat zonder nummer, Lotharingenstraat zonder nummer, Sint-Salvatorsstraat zonder nummer (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • OO002071

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Archeologisch park van Ename

Sint-Salvatorsstraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Archeologisch park van Ename - Stichting De Boever Opgravingsterrein van circa 11 ha begrensd ten westen door de rechter oever van de gekanaliseerde Schelde, ten noorden door de Lotharingenstraat, een recente (1994) verkeersverbinding Ename-Oudenaarde over de Schelde parallel aan de achterliggende spoorwegberm van de lijn Kortrijk-Brussel, ten oosten door landbouwgronden palend aan de muur van de vroegere abdijtuin die tevens de achterzijde van de bebouwde percelen aan de westkant van de Abdijstraat begrenst, ten zuiden door de Sint-Salvatorsstraat en het tracé van een gedempte Schelde-meander.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige portus en Sint-Salvatorsabdij.

Waarden

De archeologische site van de voormalige portus en van de voormalige Sint-Salvatorsabdij (met inbegrip van de restanten van de abdijschuur en muur) is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, wetenschappelijke waarde

als getuigenis van zowel een pre-stedelijke woonkern als een vroeg-middeleeuwse stadshaven uit de 10de-11de eeuw; en van de restanten van de voormalige Sint-Salvatorsabdij.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.