Beschermd monument

Portus en Sint-Salvatorsabdij

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

ID
11004
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11004

Besluiten

Geografisch pakket Ename
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2819

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige portus en Sint-Salvatorsabdij.Waarden

De archeologische site van de voormalige portus en van de voormalige Sint-Salvatorsabdij (met inbegrip van de restanten van de abdijschuur en muur) is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als getuigenis van zowel een pre-stedelijke woonkern als een vroeg-middeleeuwse stadshaven uit de 10de-11de eeuw; en van de restanten van de voormalige Sint-Salvatorsabdij.

historische waarde

als getuigenis van zowel een pre-stedelijke woonkern als een vroeg-middeleeuwse stadshaven uit de 10de-11de eeuw; en van de restanten van de voormalige Sint-Salvatorsabdij.

wetenschappelijke waarde

als getuigenis van zowel een pre-stedelijke woonkern als een vroeg-middeleeuwse stadshaven uit de 10de-11de eeuw; en van de restanten van de voormalige Sint-Salvatorsabdij.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Archeologisch park van Ename

Sint-Salvatorsstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Archeologisch park van Ename - Stichting De Boever Opgravingsterrein van circa 11 hectare begrensd ten westen door de rechter oever van de gekanaliseerde Schelde, ten noorden door de Lotharingenstraat, ten oosten door landbouwgronden palend aan de muur van de vroegere abdijtuin die tevens de achterzijde van de bebouwde percelen aan de westkant van de Abdijstraat begrenst, ten zuiden door de Sint-Salvatorsstraat en het tracé van een gedempte Schelde-meander.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename

Ename, Mater, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)
De ankerplaats ligt ten oosten van Ename (Oudenaarde) en ten westen van Volkegem (Oudenaarde). Bos t'Ename bevindt zich voor één vierde in de brede geul van het laagterras van de Scheldevallei en voor drie vierden bekleedt het bos de steile valleiwand, inclusief het talud bovenaan. Tussen Ename en het bos ligt de Riedekensbeek, parallel aan de Scheldesteilwand.