Neoclassicistisch landhuis: landhuis en hek

Beschermd monument van 05-12-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lovendegem
Deelgemeente Vinderhoute
Straat Vredesdreef
Locatie Vredesdreef 22 (Lovendegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44036/108.1
  • OO001904

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neoclassicistisch landhuis met tuin

Vredesdreef 22, Lovendegem (Oost-Vlaanderen)

Herenhuis in neoclassicistische stijl, met omringende tuin afgesloten door middel van ijzeren hek tussen dito pijlers, daterend van circa 1870. Bepleisterd dubbelhuis van vijf traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder schilddak (leien).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neoclassicistisch landhuis en het hek, gelegen langs de Vredesdreef te Vinderhoute, zijn beschermd als monument. In hetzelfde besluit werden de tuin en hek beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het herenhuis en het inrijhek zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als een 19de-eeuws landhuis in neoclassicistische stijl van omstreeks 1870 met omringende tuin afgesloten door een fraai gietijzeren hek.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als bijzonder fraai architecturaal voorbeeld van het neoclassicisme in de particuliere burgerlijke bouwkunst uit de tweede helft van de 19de eeuw gemarkeerd door een decoratieve vormgeving in de gevelarchitectuur.

artistieke waarde

als prachtig voorbeeld van een luxueuze woning van omstreeks 1870 in neoclassicistische stijl met bepleisterde gevels rijk voorzien van stijlornamenten
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.