Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Ingangspoort abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus en twee stadswoningen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-10-1980 tot heden

ID: 11008   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11008

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-1980  ID: 1527

Beschrijving

De ingangspoort van de voormalige abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus en de twee aanpalende stadswoningen zijn samen met hun onmiddellijke omgeving beschermd als stadsgezicht. Het hoekhuis, een overblijfsel van de monumentale toegangspoort van de abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus, werd beschermd als monument op 16 oktober 1980. De aanpalende stadswoningen ten noordoosten van het huis werden op 11 juni 2004 eveneens als monument beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het huisje als volgt werd gemotiveerd: "De huisjes 38 en 40 zijn weliswaar van latere datum maar vormen inzake gevelindeling en gabariet één eenheid met het hoekhuis nummer 36."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000617, Huisjes met onmiddellijke omgeving (Ninove), advies KCML (1980).


Waarden

De huisjes met hun onmiddellijke omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Ingangspoort abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus

Kerkplein 36 (Ninove)
Op het Kerkplein overblijfsel, vermoedelijk rechtervleugel, van de monumentale ingangspoort tot de abdij, omgevormd tot woonhuis na de opheffing van de abdij.


Twee stadswoningen

Kerkplein 38-40 (Ninove)
Witgekalkte enkelhuisjes aansluitend bij het overblijvende deel der monumentale inrijpoort der abdij.