Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis ontworpen door Jos Chabot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 110111   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110111

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid, twee traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, gebouwd tussen 1931 en 1935.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door Jos Chabot

Populierendreef 31 (Mechelen)
Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid, twee traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, gebouwd tussen 1931 en 1935.