Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bediendenwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110116
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110116

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gegroepeerde huizenblokken van telkens vier woningen, van circa 1914.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bediendenwoningen

Rateaulaan 8-22 (Mechelen)
Gegroepeerde huizenblokken van telkens vier woningen, van circa 1914.