Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110117
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110117

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Alleenstaande, cottage-getinte villa, gesplitst in drie woningen, van 1914.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Rateaulaan 2-6 (Mechelen)
Alleenstaande, cottage-getinte villa, gesplitst in drie woningen, van 1914.