Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110126
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110126

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden tweegezinswoning van drie bouwlagen en samen zes traveeën, uit de 19de eeuw.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning

Rik Woutersstraat 41-43 (Mechelen)
Heden tweegezinswoning van drie bouwlagen en samen zes traveeën, uit de 19de eeuw.