Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stedelijke badinrichting

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110129
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110129

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Imposant complex in eclectische, overwegend neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1916 en volgende.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stedelijke badinrichting

Rode-Kruisplein 1-4, 6 (Mechelen)
Imposant complex in eclectische, overwegend neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1916 en volgende.