Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Bethleem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110139
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110139

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eertijds diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, verbouwd in het tweede kwart van de 19de en van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Bethleem

Schoenmarkt 3 (Mechelen)
Eertijds diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, verbouwd in het tweede kwart van de 19de en van de 20ste eeuw.