Site met walgracht Het Motje

Beschermd monument van 05-12-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lochristi
Deelgemeente Zaffelare
Straat Persijzerstraat
Locatie Persijzerstraat 47 (Lochristi)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • OO001869

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve Het Motje of Steentjesgoed

Persijzerstraat 47, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Volgens het landboek van 1627 een omwalde hofstede met opper- en neerhof, hetgeen verwijst naar een site met tweeledige structuur. Een landboek van 1765-1773 vermeldt enkel een omwalde hofstede. Een circa 75 meter lange rechte toegangsdreef leidt naar het min of meer peervormig omgrachte voormalig boerenerf.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de site met walgrachten, singel, toegangsdreef en het voormalig boerenhuis met woontoren.

Waarden

Het Motje, inzonderheid de site met walgrachten en singel, toegangsdreef, voormalig boerenhuis met woontoren, met uitzondering van de garage is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als goed bewaard voorbeeld van een achter een toegangsdreef gelegen site met walgrachten van laatmiddeleeuwse oorsprong, deels met dubbele omgrachting en voorheen met opper- en neerhof.
Als zeldzaam voorbeeld van een overblijfsel van een landelijk herenverblijf van het type kleine vierkante woontoren of donjon die minstens dateert uit de 13de eeuw waartegen een 17de-eeuwse boerenwoning werd aangebouwd, staand op een kleine motte van een site met walgrachten.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.