Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sodaliteitskapel van Maria Onbevlekt Ontvangen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110147
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110147

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoekcomplex van twee bouwlagen en respectievelijk zeven en twee traveeën, uitzicht uit de tweede helft 19de eeuw met oudere kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sodaliteitskapel van Maria Onbevlekt Ontvangen

Schoutetstraat 10 (Mechelen)
Hoekcomplex van twee bouwlagen en respectievelijk zeven en twee traveeën, uitzicht uit de tweede helft 19de eeuw met oudere kern.