Dorpskom Lieferinge

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Lieferinge
Straat Lieferingeplaats, Kasseide, Windschof
Locatie Kasseide, Lieferingeplaats, Windschof (Ninove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/41048/104.1
  • DO000650
  • OO001848

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskom Lieferinge

Kasseide, Lieferingeplaats, Windschof (Ninove)

De dorpskom van Lieferinge (Ninove) is gelegen op een hellend terrein en wordt bepaald door de vroeg-gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk en het aangrenzend dorpsplein Lieferingeplaats.

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve in L-vorm

Windschof 122, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Verwaarloosde L-vormige hoeve, gelegen op een beboomde helling; aaneengesloten gebouwen met geasfalteerd erf. Ten zuidoosten, boerenhuis met twee volumes onder zadeldaken, rechts, uit het vierde kwart van de 18de eeuw, links, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met recentere aanpassingen.

Langgestrekte hoeve

Kasseide 44, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Langgestrekte bakstenen hoeve onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, mechanische pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Lieferingeplaats 1, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Landelijk kerkje, samengesteld uit diverse volumes, met omringend, ommuurd kerkhof, tuintje achter de sacristie ten oosten.

Pastorie

Kasseide 28, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Pastorie met ommuurde voortuin. Twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw, gemarkeerd door lisenen en fries met dropmotief.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De dorpskom van Lieferinge (Ninove) is beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ligt binnen deze bescherming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het de dorpskom van Lieferinge als volgt werd gemotiveerd: "Omwille van de dorpsbeeldbepalende waarde der kleinschalige dorpsbebouwing gegroepeerd rond het beschermde vroeggotische dorpskerkje en van het gebogen tracé der met kasseien verharde straatjes die straalsgewijs samenlopen op het pleintje voor de kerk."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000650, Dorpskom Lieferinge, advies KCML (1981).

Waarden

De dorpskom van Lieferinge is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.