Beschermd monument

Kasteeldomein Appensvoorde: gebouwen

Beschermd monument van 19-11-1996 tot heden
ID: 11016   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11016

Besluiten

Kasteel Appensvoorde of Brughuis met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3124

Beschrijving

Het kasteel Appensvoorde, gelegen langs de Koning Leopoldstraat te Lovendegem, de ijskelder, de remise, de oranjerie en de tuinafsluiting bij het kasteel zijn beschermd als monument. Het omringende park werd in hetzelfde besluit beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Kasteel voorheen genaamd “Appensvoorde” of “Brughuis” en de voormalige bijgebouwen van het kasteel, meer bepaald de ijskelder, de remise, de oranjerie en de tuinafsluiting zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als één van de treffende voorbeelden van de talrijke buitenplaatsen in Lovendegem, gebouwd omstreeks 1772 en verbouwd tot het huidige kasteeltje in 1844, en voorzien van kenmerkende bijgebouwen ingeplant in een landschapspark.
als een stijlvol en goed bewaard kasteel in neoclassicistische stijl, met behoud van een 18de-eeuwse kern, ontworpen door de befaamde Gentse architect Louis Minard in 1844 en gekenschetst door een evenwichtige symmetrische ordonnantie en gevelbepleistering.
als kenmerkende bijgebouwen (ijskelder, remise, oranjerie en tuinafsluiting) in een bevallige vormgeving, deel uitmakend van een typisch 19de-eeuwse buitenplaats met kasteel en toebehoren ingeplant in een landschapspark.

artistieke waarde

als een fraai voorbeeld van een neoclassicistisch kasteel, ontworpen door de befaamde Gentse architect Louis Minard in 1844 en gekenschetst door een evenwichtige symmetrische ordonnantie en gevelbepleistering en met behoud van een 18de-eeuwse kern met rocaille-ornamenten.
als vrij goed bewaard interieur met enkele mooie schouwmantels en een sierlijke houten wenteltrap ontworpen door architect L. Minard in 1844.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Appensvoorde

Koning Leopoldstraat 25-28, 29 (Lievegem)
Kasteel Appensvoorde werd gebouwd omstreeks 1772 en verbouwd tot het huidige neoclassicistisch kasteeltje in 1844 naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard. Het kasteel en de bijgebouwen zijn ingeplant in een landschapspark met overbrugde vijver, langs de straatkant afgesloten door een muur en hekken.