Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd monument van 01-08-1986 tot heden
ID: 11017   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11017

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus en omgeving en lemen boerenwoning
definitieve beschermingsbesluiten: 01-08-1986  ID: 2194

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Amandus is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de parochiekerk Sint-Amandus als volgt: "Als oorspronkelijk gotische kerk waarvan de onderbouw van de vierkante westtoren uit de 15de eeuw is bewaard, met bovenbouw uit het midden van de 18de eeuw en uitbreiding van het kerkgebouw uit het tweede kwart van de 19de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000770, Parochiekerk Sint-Amandus (VAN DEN BOSSCHE H., 1986).


Waarden

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Smid Lambrechtstraat 33 (Ninove)
Omringd door een graspleintje met taxusboompjes - voorheen kerkhof - en een lage bakstenen kerkhofmuur. Van de gotische kerk blijft slechts de onderbouw van de vierkante westtoren bewaard (15de eeuw); bovenbouw van 1752 en 1928. De kruisbeuk is verdwenen. In 1830 vergroot naar ontwerp van architect J.B. Van Impe.