Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Appensvoorde met park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-11-1996 tot heden
ID: 11018   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11018

Besluiten

Kasteel Appensvoorde of Brughuis met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3124

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel Appensvoorde met de onmiddellijke omgeving, met name het park gelegen langs de Koning Leopoldstraat. Binnen het dorpsgezicht zijn het kasteel, de ijskelder, de remise, de oranjerie en de tuinafsluting bij het kasteel beschermd als monument.Waarden

De omgeving van het kasteel voorheen zogenaamd “Appensvoorde” of “Brughuis” met inbegrip van het omringende park en toebehoren is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als typisch voorbeeld van een in origine 18de-eeuws landhuis aangepast in de 19de eeuw, ingeplant in een landschapstuin met de typische toebehoren van een 19de-eeuws kasteeldomein: de remise, de oranjerie met aangebouwde dienstwoning, de ijskelder, een gedeeltelijk ommuurde moestuin en de straatafsluiting.

sociaal-culturele waarde

in casu esthetische waarde: : als kasteel met dienstgebouwen gelegen in een landschapspark met slingervormige overbrugde vijver, onder meer voorzien van een opvallende ceder.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Waalken 1 (Lievegem)
Hoevetje met woning aanleunend tegen de voormalige oranjerie van het ernaast gelegen kasteel, gelegen in boomgaard.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Appensvoorde

Koning Leopoldstraat 25-28, 29 (Lievegem)
Kasteel Appensvoorde werd gebouwd omstreeks 1772 en verbouwd tot het huidige neoclassicistisch kasteeltje in 1844 naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard. Het kasteel en de bijgebouwen zijn ingeplant in een landschapspark met overbrugde vijver, langs de straatkant afgesloten door een muur en hekken.