Parochiekerk Sint-Pieters-Banden met kerkhofmuur, pijlers en siervazen

Beschermd monument van 16-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Voorde
Straat Sint-Marcellusstraat
Locatie Sint-Marcellusstraat 13 (Ninove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41048/128.1
  • OO002022

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Sint-Marcellusstraat 13, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Deels omringd door ommuurd kerkhof met ijzeren hek tussen neoclassicistische pijlers met siervazen van arduin. Zandstenen hekpijlers ten noorden. De gotische kerk werd meermaals verbouwd zodat enkel toren, koor en de zuidelijke sacristie van de laatgotische bouw bewaard bleven; oudere oostelijke zijbeukmuren. Restauratie, begin 20ste eeuw.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieters-Banden en de omliggende kerkhofmuur met pijlers en siervazen is beschermd als monument. Het orgel van de kerk werd afzonderlijk als monument beschermd op 19 augustus 1980.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Sint-Pietersbandenkerk met kerkhofmuur, pijlers en siervazen als volgt werd gemotiveerd:
"Van het in kern laatgotische koor in zandsteen, alsook de baksteentoren met zandstenen steunberen en korfboogportaal, daterend uit de eerste helft van de 16de eeuw, is ingebouwd in de 18de-eeuwse zijbeuken, met te weerszijden bouwnaden van de vroegere westgevel."
"Van het meubilair, onder andere communiebank, biechtstoel en lambrisering uit de tweede helft van de 18de eeuw en preekstoel uit het einde van de 18de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000791, Parochiekerk Sint-Pieters-Banden, advies KCML (1987).

Waarden

De Sint-Pietersbandenkerk met kerkhofmuur, pijlers en siervazen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.