Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Site met walgracht Het Motje en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden
ID: 11022   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11022

Besluiten

Het Motje met omgeving, hoeve Rosengoed en pastorie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrusparochie met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1995  ID: 2976

Beschrijving

De bescherming omvat site met walgracht Het Motje en de omgeving.Waarden

Het Motje en zijn omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als bijzonder cultuurlandschappelijk en cultuurhistorisch fenomeen, namelijk een binnen zijn landelijke omgeving bewaarde site met walgrachten met kleine donjon van laatmiddeleeuwse oorsprong, waarvan de aanleg en structuur zich door de bijhorende boom- en hakhoutaanplanting scherp aftekent in het landschap.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Het Motje of Steentjesgoed

Persijzerstraat 47 (Lochristi)
Volgens het landboek van 1627 een omwalde hofstede met opper- en neerhof, hetgeen verwijst naar een site met tweeledige structuur. Een landboek van 1765-1773 vermeldt enkel een omwalde hofstede. Een circa 75 meter lange rechte toegangsdreef leidt naar het min of meer peervormig omgrachte voormalig boerenerf.