Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Site met walgracht Het Motje en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden

ID
11022
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11022

Besluiten

Het Motje met omgeving, hoeve Rosengoed en pastorie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrusparochie met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1995  ID: 2976

Beschrijving

De bescherming omvat site met walgracht Het Motje en de omgeving.Waarden

Het Motje en zijn omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als bijzonder cultuurlandschappelijk en cultuurhistorisch fenomeen, namelijk een binnen zijn landelijke omgeving bewaarde site met walgrachten met kleine donjon van laatmiddeleeuwse oorsprong, waarvan de aanleg en structuur zich door de bijhorende boom- en hakhoutaanplanting scherp aftekent in het landschap.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Het Motje of Steentjesgoed

Persijzerstraat 47 (Lochristi)
Een 75 meter lange toegangsdreef leidt naar het omgrachte voormalig boerenerf. Gerenoveerd voormalig boerenhuis bestaand uit een hooghof en een later aangebouwd neerhof en mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw.. Ingekorte kleine voormalige donjon of woontoren, in oorsprong mogelijk opklimmend tot begin 13de eeuw.