Site met walgracht Het Motje en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lochristi
Deelgemeente Zaffelare
Straat Persijzerstraat
Locatie Persijzerstraat 47 (Lochristi)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44034/111.1
  • OO001872

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve Het Motje of Steentjesgoed

Persijzerstraat 47, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Volgens het landboek van 1627 een omwalde hofstede met opper- en neerhof, hetgeen verwijst naar een site met tweeledige structuur. Een landboek van 1765-1773 vermeldt enkel een omwalde hofstede. Een circa 75 meter lange rechte toegangsdreef leidt naar het min of meer peervormig omgrachte voormalig boerenerf.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat site met walgracht Het Motje en de omgeving.

Waarden

Het Motje en zijn omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als bijzonder cultuurlandschappelijk en cultuurhistorisch fenomeen, namelijk een binnen zijn landelijke omgeving bewaarde site met walgrachten met kleine donjon van laatmiddeleeuwse oorsprong, waarvan de aanleg en structuur zich door de bijhorende boom- en hakhoutaanplanting scherp aftekent in het landschap.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.