Beschermd monument

Kasteeldomein van Lovendegem

Beschermd monument van 19-11-1996 tot heden

ID: 11023   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11023

Besluiten

Kasteel van Lovendegem
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3125

Beschrijving

Het kasteeldomein van Lovendegem, gelegen langs de Kasteeldreef te Lovendegem is beschermd als monument. Het kasteeldomein omvat het binnenhof met de bebouwing, het omgrachte park en de bijhorende dreven.Waarden

Het zogenaamde kasteel van Lovendegem met inbegrip van de wallen, het binnenhof met bebouwing, het omgrachte park en de bijhorende dreven is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als een omwald kasteel, gelegen in een rechthoekig omgracht en met dreven omgeven park toegankelijk via een ijzeren hek aan bakstenen pijlers, voorzien van bijgebouwen gelegen binnen de buitenste walgrachten, namelijk de gerestaureerde voormalige kasteelhoeve links van de toegang tot het voorplein en ertegenover, rechts van de toegang, andere dienstgebouwen met woningen in neotraditionele baksteenstijl van 1888.
als een imposant kasteel met een door walgrachten, gebouwen en muren omsloten binnenhof toegankelijk via een stenen walbrug en een overbouwde toegangspoort geflankeerd door torens.
als een tot de late middeleeuwen opklimmend kasteel, vergroot en aangepast in de 17de en 18de eeuwen naar ontwerp van architect P. Van Kerkhove in 1888 ingrijpend verbouwd in een historiserende eclectische stijl.
als voorbeeld van eclectische dienstgebouwen ingeplant op het binnenhof van het kasteel tegenover de toegangspoort, wederopgebouwd naar gotisch model omstreeks 1858 en aangepast in 1888 onder leiding van architect P. Van Kerkhove.

artistieke waarde

als een omwald kasteel, gelegen in een rechthoekig omgracht en met dreven omgeven park toegankelijk via een ijzeren hek aan bakstenen pijlers.
als een imposant kasteel met een door walgrachten, gebouwen en muren omsloten binnenhof toegankelijk via een stenen walbrug en een overbouwde toegangspoort geflankeerd door torens.
als een tot de late middeleeuwen opklimmend kasteel, vergroot en aangepast in de 17de en 18de eeuwen naar ontwerp van architect P. Van Kerkhove, in 1888 ingrijpend verbouwd in een historiserende eclectische stijl.
als dienstgebouwen van het kasteel, uitziend op de binnenplaats tegenover de toegangspoort, wederopgebouwd naar gotisch model omstreeks 1858 en aangepast in een decoratieve eclectische stijl in 1888 door architect P. Van Kerkhove.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Lovendegem

Kasteeldreef 124-130 (Lievegem)
Het omwalde kasteel van Lovendegem is opgetrokken in eclectische stijl, met behoud van de oude kern uit de 17de of de 18de eeuw, en gelegen in een rechthoekig omgracht en met dreven omgeven park. Het is toegankelijk via een ijzeren hek aan bakstenen pijlers.