Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoevecomplex

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110238
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110238

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden gesloten hoevecomplex van verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoevecomplex

Sint-Martinusstraat 1 (Mechelen)
Heden gesloten hoevecomplex van verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw.