Kasteel van Voorde

Beschermd monument van 16-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Voorde
Straat Sint-Marcellusstraat
Locatie Sint-Marcellusstraat 9A (Ninove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41048/126.1
  • OO002023

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel van Voorde

Sint-Marcellusstraat 9A, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Omwald kasteel met axiale beboomde dreef, zogenaamd "dreve Viviane" en vaste brug, fraai gelegen in een groene omgeving ten noordwesten van de kerk. Zetel van de heerlijkheid Voorde.

Beschrijving

Het kasteel van Voorde is beschermd als monument. De bescherming omvat de noordvleugel met ingangspoort en vaste brug en hoektorens, de oude gedeelten van de oostvleugels, de zandstenen onderbouw van de zuidvleugel en de herenwoning aan de binnenkoer.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het kasteel van Voorde als volgt werd gemotiveerd:
"Als omwald kasteel met axiale dreef en vaste brug, voormalige zetel van de heerlijkheid Voorde, waarvan de bewaarde gebouwen dateren uit de tweede helft van de 16de eeuw en gekenmerkt worden door een gesloten aanleg van vier vleugels rondom vierkante gekasseide binnenplaats."
"Van de behouden laatmiddeleeuwse noordvleugel met ingangspoort, flankeer-en hoektorens, het geheel in traditionele zand-en baksteenbouw."
"Van de gedeeltelijk behouden achtergevel van de oostvleugel en de zandstenen onderbouw van de zuidvleugel."
"Van het herenhuis uit het tweede kwart van de 19de eeuw, met neoclassicistische inslag, een witgekalkte bakstenen voorgevel op zandstenen sokkel."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000791, Kasteel van Voorde, advies KCML (1987).

Waarden

Het kasteel: noordvleugel met ingangspoort en vaste brug en hoektorens, oude gedeelten van de oostvleugels, zandstenen onderbouw van de zuidvleugel en herenwoning aan de binnenkoer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.