Beschermd monument

Langgestrekte hoeve met omhaagd erf

Beschermd monument van 19-02-2002 tot heden
ID: 11026   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11026

Besluiten

Langgestrekte hoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-2002  ID: 3812

Beschrijving

De langgestrekte hoeve langs de Bossenaarstraat te Etikhove is met inbegrip van het erf, de bijgebouwen en de afsluitingshaag langs de straat beschermd als monument.


Waarden

De langgestrekte hoeve op erf met bijgebouwen en haag is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Architectuurhistorisch is de hoeve Bossenaarstraat nr. 10 te Maarkedal (Etikhove), opgericht in het tweede kwart van dè 19de eeuw, op het vlak van de landelijke architectuur een representatief en goed bewaard voorbeeld van een langgestrekte hoeve, typerend voor de kleinere hoevebouw in de Vlaamse Ardennen. Voor de regionale hoevebouw is het een documentair interessant en door zijn gaafheid zeldzaam geworden exemplaar met voor zijn bouwperiode en -typologie karakteristieke streekeigen bouwkenmerken. Boerenhuis en aansluitende dwarsschuur vormen één langgerekt volume van één bouwlaag onder doorlopend pannen zadeldak. Deze typische baksteenbouw bewaart zijn traditioneel eenvoudig voorkomen met per twee gegroepeerde vensters in de gewitte voorgevel op gepikte plint. De dakoverstek op uitgesneden daklijstbalkjes bleef als specifiek bouwkenmerk bewaard. De authentieke binnenstructuur met onder andere behouden binnenportaal en samengestelde balklaag, draagt bij tot het historische waarde van de hoeve als getuige van een vroegere bouwwijze en wooncultuur. Het bijhorend boerenerf bezit enkele traditionele componenten inherent deeluitmakend van de hoeve zoals kleine losse bakstenen bijgebouwen, met kasseien verharde erfstroken, een gemengde haag en bakstenen tuinmuur als begrenzing van het voorerf.
De hoeve vormt met de aanliggende en tegelijkertijd opgerichte hoeve Bossenaarstraat nr. 12 zowel als configuratie van gebouwen als historisch een geheel; door de specifieke kenmerken van hun locatie op de Bossenareheuvel getuigen zij er van een oude bewoningskern. Hun onderlinge samenhang en historisch belang wordt door het uitnemend fraai landschappelijk kader, typerend voor de Vlaamse Ardennen, in hoge mate versterkt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte hoeve

Bossenaarstraat 10 (Maarkedal)
De langgestrekte hoeve uit het tweede kwart van de 19de eeuw is typerend voor de kleine hoevebouw in de Vlaamse Ardennen. De boerenwoning en aansluitende dwarsschuur vormen één langgerekt volume van één bouwlaag.

Is de omvattende bescherming van

Geschoren haag als erfafsluiting

Bossenaarstraat 10-12 (Maarkedal)
Een gemengde scheerhaag als erfafsluiting.