Beschermd monument

Langgestrekte hoeve met bakhuis en omhaagd erf

Beschermd monument van 19-02-2002 tot heden
ID: 11027   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11027

Besluiten

Langgestrekte hoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-2002  ID: 3812

Beschrijving

De langgestrekte hoeve langs de Bossenaarstraat te Etikhove is met inbegrip van het erf, het bakhuis en de afsluitingshaag langs de straat beschermd als monument.Waarden

De langgestrekte hoeve op erf met bakhuis en haag is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Architectuurhistorisch is de hoeve Bossenaarstraat nr. 12 te Maarkedal (Etikhove), opgericht in het tweede kwart van de 19de eeuw, op het vlak van de landelijke architectuur een representatief en goed bewaard voorbeeld van een langgestrekte hoeve, typerend voor de kleinere hoevebouw in de Vlaamse Ardennen. Voor de regionale hoevebouw is het een documentair interessant en door zijn gaafheid zeldzaam geworden exemplaar met voor zijn bouwperiode en -typologie karakteristieke streekeigen kenmerken. Boerenhuis en aansluitend bedrijfsgebouw omvatten een langgerekt hoofdvolume onder doorlopende pannen bedaking. De typische baksteenbouw vertoont een traditionele eenvoudige gewitte voorgevel op gepikte plint, met groengeschilderd houtwerk en vensters met behouden luiken. De kenmerkende dakoverstek rust op authentieke uitgesneden daklijstbalkjes. Het bijhorend boerenerf bewaart een deels omgevende haag en een aan de straat palend vroeger bakhuis met armwaterpomp tegen de zijgevel.
De hoeve vormt met de aanliggende en tegelijkertijd opgerichte hoeve Bossenaarstraat nr. 10 zowel als configuratie van gebouwen als historisch een geheel; door de specifieke kenmerken van hun locatie op de Bossenareheuvel getuigen zij er van een oude bewoningskern. Hun onderlinge samenhang en historisch belang wordt door het uitnemend fraai landschappelijk kader, typerend voor de Vlaamse Ardennen, in hoge mate versterkt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte hoeve

Bossenaarstraat 12 (Maarkedal)
De langgestrekte hoeve uit het tweede kwart van de 19de eeuw is typerend voor de kleine hoevebouw in de Vlaamse Ardennen. De boerenwoning en aansluitende dwarsschuur vormen één langgerekt volume van één bouwlaag. Het erf bewaart een deels omgevende haag en een aan de straat palend vroeger bakhuis met armwaterpomp tegen de zijgevel.

Is de omvattende bescherming van

Geschoren haag als erfafsluiting

Bossenaarstraat 10-12 (Maarkedal)
Een gemengde scheerhaag als erfafsluiting.