Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis naar ontwerp van bOb Van Reeth

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110271
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110271

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalig woonstalhuis, in 1974 herbouwd naar ontwerp van architect B. Van Reeth.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonhuis naar ontwerp van bOb Van Reeth

Stuivenbergbaan 163 (Mechelen)
Voormalig woonstalhuis, in 1974 herbouwd naar ontwerp van architect B. Van Reeth.